IGS Viewer

IGS Viewer

Miễn phí
IGS Viewer là một chuyên cụ dùng để xem CAD người mẫu
Người dùng đánh giá
4.9  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
  • Dimensioning IGS drawing files.
    I've checked the application and its features, and it doesn't appear to support measurements. I've used the features page to read about it and the available screenshots, but there is no information related to measuring of any kind. You can request this feature directly from the developers using the details on the support page at the official website. Use the website below to send an email to the developer.Support page: http://igsviewer.com/Support.aspx

Đánh giá

IGS Viewer là một chuyên cụ dùng để xem CAD người mẫu dáng tuyệt vời tốc độ và chất lượng. IGS Viewer tự hào về nó rất thân thiện với người diện cho beginners người dùng và trong cùng một thời gian cung cấp đầy đủ tầm ngắm của công cụ để di chuyển và phân tích sự 3D đối tượng.
Cho tiến các người dùng cái này như khán giả có nhất của sự hiểu biết lệnh như trong bất kỳ 3D xem, và cho beginners và không có người dùng kỹ thuật đó là một giúp đỡ, và giải thích mọi công cụ cách dùng và những gì đó cụ làm gì khi dùng IGS viewer.
IGS Viewer là một công cụ cho xem quốc tế IGES chuẩn các tập tin. IGES tập tin (.igs, .iges dạng tập tin cho 3D và hội đồng thường sử dụng bởi những thiếu tá máy móc CAD hệ thống. Với cái này hoàn toàn FREE IGS Viewer anh có thể dễ dàng mở 3D tập tin (*.igs), xoay họ và thực hiện một hành động cơ bản giống như: phóng, xoay, đi hay thay đổi da và da màu.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac

We are in CryptoPicture!